“Eğitim devlet politikasına dönüşmeli”

Tarih: 12 Temmuz 2018 Saat: 12:34

0
1906
 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Eğitim Sekreteri Ömer Akkanat, eğitimde stratejik planlamanın bütünsel anlamda okul öncesinden üniversiteye kadar tüm düzeyleri içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda üretilecek politikaların devlet politikası haline getirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.
KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Akkanat, YÖDAK, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ortaklığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi desteğiyle geçen hafta yapılan “KKTC Yükseköğretim Stratejik Planlama Çalıştayı”nı değerlendirdi.
Stratejik planlamanın bütünsel anlamda okul öncesinden üniversiteye kadar tüm düzeyleri içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda üretilecek politikaların devlet politikası haline getirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Akkanat, çalıştayın farklı formatta yapılmasının planlanan sonucu çıkarmak için yapılan bir organizasyon izlenimi bıraktığını iddia etti. Akkanat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yapılan SWOT çalışmasının çalıştaya katılanlarca değil, belirlenmiş gruplarca yapılması, paydaşlara önceden iletilmemesi de bu izlenimi destekler niteliktedir. Bu çalıştayda; eğitim sisteminin niteliği tartışmaların içerisinde yer almış olsa dahi bunun böyle bir çalıştayla toplumsal bir noktaya dönüşmesi mümkün olmamıştır.
Ülkemiz için yapılması gereken eğitim sisteminin niteliğinin, altyapısının, toplumsal yapımızın tartışılacağı bir çalıştay gerçekleştirip, önümüzdeki 15-20 yıl içinde öngörünün ortaya konması, bu doğrultuda planlama yapılarak kamusal eğitimin geleceğiyle ilgili bir sonuç ortaya konması esas amaç olmalıdır.
YÖDAK’ın gerçekleştirdiği çalıştayda ise hedeflenen; YÖDAK’ın oluşumu, YÖK benzeri bir yapıya dönüştürülmesi ve ticarileşen eğitimin ve üniversitelerde sıkıntı yaratacak kar amaçlı bir yapının devamını öngören bir sonuç ortaya çıkarılması yüksek bir ihtimal olacaktır.”
Ticari üniversitelerin gittikçe kamusallıktan uzaklaştığını, genelde eğitimin özelde ise yüksek öğrenimin ticarileştiğini savunan Akkanat, bu dönemde nitelik, kalkınma, bilimsel gelişim, ülke kaynaklarını planlama, toplumsal gelişim gibi meselelere yönelik çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.
KTOEÖS’ün eğitime önem verdiğine vurgu yapan Akkanat, “Adalet, eşitlik, insan hakları, çağdaş norm ve değerlerin çocuklarımıza laik, bilimsel temelde, fırsat eşitliği sağlanarak, okul öncesinden üniversite düzeyine kadar kamusal ve parasız olarak tüm yurttaşlarımıza Anayasa ve Eğitim yasamızda da belirtildiği gibi verilmesi, devlet okullarının güçlendirilmesi, geleceğimizi kurtarabilecek en büyük yatırım olarak görülmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyarız. Eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, gericiliğin eğitim yoluyla sistemleştirilmesine dur deme zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here