Feminist Öğretmen İnisiyatifi Cedaw Sözleşmesini hatırlattı

Tarih: 12 Eylül 2018 Saat: 15:57

0
547
Feminist Öğretmen İnisiyatifi, İlgen Uğurlu’nun yaşadığı mobbing sebebiyle açıklamalarda bulundu. 

Feminist Öğretmen İnisiyatifi, İlgen Uğurlu’nun yaşadığı mobbingle birlikte Cedaw sözleşmesini hatırlatarak uyarılarda bulundu. Feminist Öğretmen İnisiyatifi, cinsiyetçi yaklaşımlarda bulunan herkesin karşısında sonuna kadar duracaklarını vurguladı.

Açıklama şu şekilde:

“GELENEKSEL CİNSİYETÇİ ROLLERİNİZE TESLİM OLMAYACAĞIZ

Lapta İlkokulu’nda ilkokul öğretmeni olarak çalışan, İlgen Uğurlu, okullarımızda sınıf dağıtımı sırasında yaşanan, ayrımcılık ve cinsiyetçiliği seslendirerek  pek çok kadın öğretmenin yaşadıklarını dile getirmiş oldu. İlkokullarda gerek sınıf dağıtımlarında gerekse öğleden sonra yapılan eğitsel etkinlik derslerinin paylaşımında uzun yıllardır geleneksel cinsiyetçi rollere göre yapılan sınıf dağıtımları ciddi ayrımcılığa yol açıyor. Sınıf dağıtımlarında okul idaresinin tek taraflı karar veren taraf olması, öğretmen görüşlerine değer verilmeden kararlar üretilmesi, geleneksel erkek egemen sistemi destekleyen kararlar üretilmesi, özelliklere buna itiraz eden kadın öğretmenlere mobbing uygulanması artık kabul edilemez noktaya gelmiştir.

Kıbrıs‘ın kuzeyinin de taraf devlet olarak imzacı olduğu, Birleşmiş Milletler kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine dair sözleşme olan CEDAW, kadınlara karşı ayrımcılığı siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel veya diğer alanlardaki kadın ve erkek eşitliğine dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni durumları ne olursa olsun kadınlara tanınmasını, kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya kullanmalarını engelleme veya hükümsüz kılma amacını taşıyan veya bu sonucu doğuran cinsiyete dayalı herhangi bir ayrım, dışlama veya kısıtlama olarak tanımlar.Ayrıca ayni sözleşmenin çalışma yaşamını düzenleyen 11 –d maddesi, kadınlar için, tazminatlar da dahil eşit ücret alma, ve eşit değerde yapılan işe karşı eşit muamele görme ile birlikte işin niteliğinin değerlendirilmesinde eşit muamele görme hakkını açıklar.

Feminist öğretmenler olarak, kız kardeşlerimizin mücadeleleri ile kazandıkları bu sözleşmeler önümüzde dururken geleneksel cinsiyetçi rollerinize teslim olmayacağız. Kız kardeşimiz İlgen Uğurlu’nun ve onun yaşadıklarını yaşayan her bir kız kardeşimizin yanında olacağız.

CEDAW sözleşmesi diyor ki sözleşmeyi imzalayan taraf devletler, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasaları, hukuki düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamaları değiştirmek veya kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Feminist Öğretmen İnisiyatifi olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı, ilgili İlköğretim Daire Müdürlüğü’nü bu konuda önlem almaya, hizmet içi eğitimler yoluyla gerekli toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık eğitimlerini yaparak okul idarecileri ve öğretmenlerin farkındalıklarını artırmaya davet eder, konunun takipçisi olacağımızı belirtiriz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here