Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin ilk etkinliği gerçekleştirildi

Tarih: 04 Aralık 2018 Saat: 13:17

0
934

Kurulma çalışmaları hızla devam eden Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin (RSGB) ilk etkinliğini Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” kursu ile gerçekleştirdiği bildirildi.

 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, birimin bilimsel danışmanı Prof. Dr. Doğan Bor tarafından verilen derslere, radyolog hekimler, diş tabipleri, fizik ve biyomedikal mühendisler ile farklı hastanelerden radyografi teknisyenleri olmak üzere 25 kişi katıldı.

Kursun ilk gün oturumunda radyasyon fiziği, radyasyonun sağlığa etkisi, radyasyondan korunmanın temel prensipleri anlatıldı; radyasyon doz ölçümleri, radyografik görüntüleme ve dozimetri konuları işlendi.

İkinci gün ise radyolojik incelemelerde kullanılan radyografi, mamografi, floroskopi, anjiyografi ve bilgisayarlı tomografi sistemlerinin çalışma prensipleri, hasta ve çalışanların aldıkları radyasyon dozları ve bu dozların nasıl düşürüleceğine yönelik uygulamalar (çocuk ve hamile hastalara özel önem verilerek) anlatıldı.

RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ TOPLANTISI

Eğitim kursu sonrasında Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda RSGB’nin oluşturulması ve yapılandırılmasına yönelik şu kararlar alındı:

“Birimde 2 Fizik Mühendisi, 1 Biyomedikal mühendis ve 1 Radyolog doktor görev alacaktır.

Birim bilimsel sorumlusu danışman Prof. Dr. Doğan Bor’dur.

Birime ek olarak, politikaları ve yol haritasını belirlemek üzere bir danışma kurulu oluşturulacaktır. Bu Kurul; Bakanlık Müdürü başkanlığında toplanır. Kurul üyeleri TSHD Müdürü veya bir temsilci, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu, Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve Diş Hekimliği klinik şefleri, Tabipler Birliği temsilcisi ve Bakanlık hukukçusudur.

Birimin yasal alt yapısı ve tüzük çalışmaları ivedi bir şekilde hazırlanıp Bakanlar Kurulu’na sunulacaktır.
Birimin ihtiyaç duyduğu teçhizat 2019’un başında Bakanlık kaynakları tarafından karşılanacaktır.”

Birim toplantısında acil bazı sorunların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, tüm radyoloji kliniklerinde akciğer röntgeninin hastanın gereksiz radyasyon almasına neden olan ve kalitesi yetersiz olan floroskopi cihazı ile yapılmakta olduğu kaydedilerek, bu uygulamanın sona erdirilmesi ve incelemelerin dijital sistemlerle doğrudan grafi çekilerek yapılması konusunda karar alındığı ifade edildi.

Toplantıda, dozimetre sayısının yeterli olmadığı ve doz okumalarının zamanında yapılmadığı dile getirilirken, bazı radyoloji bölümlerinde bilhassa çocuklar ve yetişkinler için ışınlama esnasında radyasyona hassas organların korunmasını sağlayacak zırh donanımlarının bulunmadığı de ifade edildi. Bakanlığın bu konuda gerekli önlemleri en kısa zamanda alması kararlaştırıldı.

Birim mühendisleri ocak ayında başlayarak radyoloji bölümlerini ziyaret ederek hasta ve çalışanlara yönelik radyasyondan korunma alt yapılarını saptayacaklar.. Böylelikle KKTC’de bulunan radyoloji bölümlerinin şu an ki durumları ortaya konacak. Gerekli cihaz alt yapısının kurulması ve ilgili yönetmeliklerin hazırlanmasından sonra tüm merkezlerin yasal olarak lisanslama çalışmalarına başlanacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here